Hasici odevy RheaSk.jpg
Hasiči Záchranári www.hasici-odevy.sk.png
Hasiči Záchranári RHEA SK.png
fanda_966.jpg
kratke_pracovne_nohavice.jpg
Najpredávanejšie
obuv_hasici.jpg
menovka Hasiči.jpg
rukavice hasiči.jpg
Bossman_Hasiči.jpg
lem.jpg

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Vážime si našich zákazníkov, preto sa snažíme vyriešiť všetky problémy k ich spokojnosti.  Budeme radi ak sa nám ozvete v prípade akýchkoľvek problémov alebo požiadaviek!


Všeobecné obchodné podmienky 
Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj súhlas.

Predmet plnenia
Predmetom plnenia je dodávka tovaru od RHEA SK, s.r.o.,  Lipová 8, 972 51 Handlová  (IČO 44466862), www.rheask.skwww.hasici-odevy.skwww.hasici-odevy.cz , na základe objednávky kupujúceho. Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formuláru,  e-mailu alebo telefonicky.

Ceny
Cena uvedená pri tovare je konečná. Cena tovaru sa rozumie cena za 1ks konkrétneho tovaru bez ceny za dodanie a spôsob platby. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Dodacia doba a platobné podmienky
Dodacia lehota doručenia tovaru bude potvrdená do 10 pracovnych dni. Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy na základe súhlasu kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného, balného a dobierečného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Objednávku je možné stornovať do 24 hod od obdržania informačného e-mailu potvrdzujúceho príjem objednávky.

Spôsob dodania
Tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo kuriérnou spoločnosťou GLS na základe požiadavky zákazníka. Cena za službu je uvedená pri objednávke tovaru a na samostatnej stránke o poplatkoch. Doručenie zásielky trvá približne 1-3 pracovné dni od odovzdania tovaru prepravnej spoločnosti.  Vyhradzujeme si právo zmeny poštovného v prípade, ak kupujúci nesprávne zadá cenu poštovného v súvislosti s hmotnosťou zásielky.

Spôsob platby
Platbu za objednávku môžete realizovať nasledovnými spôsobmi:

  • • Slovenská Republika - platba v hotovosti - DOBIERKA v Eur
  • • Česká Republika - zálohová platba BANKOVÝ PREVOD v Korunách Českých (máme účet v Českej Spořitelni).

Každá zásielka obsahuje faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Odstúpenie (storno) od objednávky
Všetok tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

Tovar je potrebné zaslať na adresu RHEA SK, s.r.o., Lipová 8, 97251 HandlováOdporúčame tovar zaslať ako balík alebo list doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet z ktorého ste zaplatili, poštovou poukážkou prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.
Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení.

Registráciou v našom e-shope www.hasici-odevy.sk, www.hasici-odevy.cz a www.rheask.sk a odoslaním objednávky súhlasíte so spracovaním osobných údajov.. Prehlasujete, že: "Mám viac ako 16 rokov a doborovoĺne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných udajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "nariadenie  GDPR") s tým, aby prevádzkovateľ RHEA SK, s.r.o. Lipová 8, 972 51 Handlová, IČO 44466862 spracúval meno, priezvisko, email a telefónny kontakt za účelom fakturačných, marketingových a obchodných aktivít v plnom rozsahu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelené na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem."

Používanie materiálov zo stránky:
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od prevádzkovateľa obchodu www.rheask.skwww.hasici-odevy.skwww.hasici-odevy.cz zakázané.


Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.4.2011.