Hasici odevy RheaSk.jpg
fanda_966.jpg
Hasiči Záchranári RHEA SK.png
Najpredávanejšie
lem.jpg
Bossman_Hasiči.jpg
siltovka_hasiči.jpg
rukavice hasiči.jpg
obuv_hasici.jpg
Percep_Hasiči.jpg

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Vážime si našich zákazníkov, preto sa snažíme vyriešiť všetky problémy k ich spokojnosti.  Budeme radi ak sa nám ozvete v prípade akýchkoľvek problémov alebo požiadaviek!


Všeobecné obchodné podmienky 
Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj súhlas.

Predmet plnenia
Predmetom plnenia je dodávka tovaru od RHEA SK s.r.o. (IČO 44466862), prostredníctvom internetového obchoduwww.rheask.skwww.hasici-odevy.skwww.hasici-odevy.cz , na základe objednávky kupujúceho. Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu alebo e-mailu.

Ceny
Cena uvedená pri tovare je konečná. Cena tovaru sa rozumie cena za 1ks konkrétneho tovaru bez ceny za dodanie a spôsob platby. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Dodacia doba a platobné podmienky
Dodacia lehota je uvedená pri každom titule osobitne a znamená, do koľko dní daný tovar odosielame (odovzdávame balík doručovateľskej spoločnosti) Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy na základe súhlasu kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Objednávku je možné stornovať do 24 hod od obdržania informačného e-mailu potvrdzujúceho príjem objednávky.

Spôsob dodania
Tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo kuriérnou spoločnosťou GLS na základe požiadavky zákazníka. Cena za službu je uvedená pri objednávke tovaru a na samostatnej stránke o poplatkoch. Doručenie zásielky trvá približne 1-3 pracovné dni od odovzdania tovaru prepravnej spoločnosti.

Spôsob platby
Platbu za objednávku môžete realizovať nasledovnými spôsobmi:

  • • Slovenská Republika - DOBIERKA v Eur
  • • Česká Republika - zálohová platba BANKOVÝ PREVOD v Korunách Českých (máme účet v Českej Spořitelni).

Každá zásielka obsahuje faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak – v prípade darčekového balenia).

POŠTOVNÉ a iné poplatky:
K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania.

  • • Slovensko - Slovenská Pošta I.trieda:
-  do hmotnosti 2,00kg je cena 4,00€
- nad hmotnosť 2,00kg je cena 6,00€
• Slovensko - kuriér GLS:
- jednotná cena 10,00€
(NUTNÉ UVIESŤ ČÍSLO MOBILNÉHO TELEFÓNU PRE KONTAKT OD KURIÉRA)
  • • Česká republika -  kuriér GLS:
  • -  do hmotnosti 2,00kg je cena  8,00€
  • - nad hmotnosť 2,00kg je cena 13,00€
(NUTNÉ UVIESŤ ČÍSLO MOBILNÉHO TELEFÓNU PRE KONTAKT OD KURIÉRA)
Do Českej Republiky tovar odosielame ihneď po uhradení zálohovej platby na bankový účet vedený v Českej Spořitelni v Korunách Českých.
Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Odstúpenie (storno) od objednávky
Všetok tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Poštovné náklady na vrátenie alebo výmenu tovaru nepreplácame.

Tovar je potrebné zaslať na adresu RHEA SK s.r.o., Lipová 8, 97251 HandlováOdporúčame tovar zaslať ako balík alebo list doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Poštovné náklady na vrátenie alebo výmenu tovaru nepreplácame.

V prípade výmeny tovaru účtujeme opätovné poštovné, v prípade vrátenia tovaru poštovné nevraciame.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.
Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 10 pracovných dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Používanie materiálov zo stránky:
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od prevádzkovateľa obchodu www.rheask.skwww.hasici-odevy.skwww.hasici-odevy.cz zakázané.


Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.4.2011.